2015 оны 4-р сарын 27, 28-ны өдрүүдэд болох тул хамгаалалтанд орох магистрантууд харъяа тэнхимүүдэд ирж бүртгүүлнэ үү !
Хэл шинжлэл: 2015 оны 4-р сарын 28-нд Холбоо барих: ГХСС-ийн Европ хэлний тэнхим, 99434005
Боловсрол судлал (нийгмийн ухаан): 2015 оны 4-р сарын 27-нд
Холбоо барих: ГХСС-ийн СХУСС-ын тэнхим, 99822751
Боловсрол судлал (байгалийн ухаан): 2015 оны 4-р сарын 28-нд
Холбоо барих: ГХСС-ийн СХУСС-ын тэнхим, 99822751