Нийгмийн ажил арга зүйн тэнхимийн багш С.Өлзийжаргал “Залуу судлаачдын эрдэм шинжилгээний хурал”-д амжилттай оролцож тэргүүн байр эзэллээ.

naa