12032240_935619519865255_3414104011852636513_nБоловсрол судлал /нийгмийн ухаан/: 2015.11.26
Холбоо барих: СХУСС-ын тэнхим, 99822751
Боловсрол судлал /байгалийн ухаан/: 2015.11.27
Холбоо барих: СХУСС-ын тэнхим, 99822751
Хэл шинжлэл: 2015.11.26
Холбоо барих: Европ хэлний тэнхим, 99434005

ГХСС-ийн Эрдмийн зөвлөл