NUGALBAR4

Сургалт, сургалтын орчин, давуу тал:
•    Онол дээр суурилсан хэрэглээний боловсрол олгодог.
•    Олон улсын стандартад нийцэхүйц сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг.
•    Гадаад хэл, соёлын сургууль нь 13000 гаруй номтой, 200 суудалтай, тохилог дулаахан, интернетийн WiFi орчин бүхийн номын сантай.  2003 онд Щвейцарийн Засгийн газрын хөрөнгө оруулалтаар байгуулагдсан номын сан нь 20000 гаруй  номтой, 160 гаруй хуурцаг, диск фондтойгоор үйлчилдэг.
•     Мэргэжлийн стандартад нийцсэн сургалтын байр болон анги кабинетууд
•    Сургалтын байрандаа үнэгүй WiFi интернэт
•    20-34  компьютер бүхий 2 лаборатори
•    Мэргэжлийн онцлогт нийцүүлэн тохижуулсан оюутны хөгжлийн төвүүд
•    Дугуйлангийн системээр оюутан бие даан хөгжих боломж бүрдсэн, энэ чиглэлээр судалгаа хийх, ажил эрхлэх, бүтээлээ эргэлтэнд оруулах  боломжтой.
•    Ихэнх мэргэжлээр хос мэргэжилтэн бэлтгэдэг
•    Сургалт эрдэм шинжилгээний ажил хийх нөхцөл бүрдсэн.
•    Оюутнууд ОХУ, БНХАУ –д  дадлагууд хийдэг.