2014-2015 оны хичээлийн жил

Бүлэг Элсүүлэх мэргэжил Төлбөр
1 Багш, Сургуулийн өмнөх

боловсролын

1170000

/2-р курс 1209000/

2 Хятад хэлний орчуулагч 1140000
15 Орос-англи хэлний багш;

Англи хэлний багш

1170000
18 Зураг-дүрслэх урлаг дизайны

Багш

1170000
19 Архитектур-дизайн 1170000
22 Бага ангийн багш-арга зүйч 1170000
7 Нийгмийн халамж, хангамж 1170000