Дарга Т.Одончиэг
Нарийн бичиг: Х.Одонцэцэг
Гишүүд: Ц.Ичинхорлоо /СС-ын тэнхимийн эрхлэгч/
М.Алтансувд /Европ хэлний  тэнхимийн эрхлэгч/
Т.Пүрэвсүрэн /Ерөнхий эрдмийн гадаад хэлний тэнхимийн эрхлэгч/
Б.Дорж/ СХУСС-ын тэнхимийн эрхлэгч/
Я.Жанар /Нийгмийн ажилтны тэнхимийн эрхлэгч/
Б.Аринболор /ГХСС-ийн эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичиг/