Дарга Т.Одончиэг
Нарийн бичиг: Б.Ариунболор /Ph.D/
Гишүүд:
Д.Батчулуун /Ph.D/
Б.Энхжаргал /Ph.D/
Г.Амарзаяа /Ph.D/
Ц.Ичинхорлоо /СС-ын тэнхимийн эрхлэгч/
М.Алтансувд /Европ хэлний  тэнхимийн эрхлэгч/
Т.Пүрэвсүрэн /Ерөнхий эрдмийн гадаад хэлний тэнхимийн эрхлэгч/
Б.Дорж/ СХУСС-ын тэнхимийн эрхлэгч/
Я.Жанар /Нийгмийн ажилтны тэнхимийн эрхлэгч/
Б.Аринболор /ГХСС-ийн эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичиг/